മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അണച്ചീല Edit
    പ്രസവിച്ചയുടനെ ശിശുവെകിടത്താനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണി.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ revere, trance, ആഖേട, ഇടു, മായാദേവി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean