മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അട്ടാലിക Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    യുദ്ധം ചെയ്യാനായി തെരുവു മണ്ഡപത്തില്‍ കെട്ടിയ ആല, മട്ടുപ്പാവ്.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

അട്ടാലിക(-):: അട്ടാലം.

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആനക്കാശ്, അചേതന, പശ്ചിമ, നിസ്സാരം, ഭൂതക്കണ്ണാടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean