മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടക്കവാതില്‍ Edit
    അടയ്ക്കവാതില്‍,


Entries from Datuk Database

അടക്കവാതില്‍(നാമം):: (അടയ്ക്കായുടെ തൊണ്ടു തിന്നുന്ന/അടയ്ക്കയോളം മാത്രമുള്ള?) ചെറിയവവ്വാല്‍, നരിച്ചീര്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ field Marshal, അരുഹ, അത്യന്തസുകുമാരം, അലമ്പ, മോഹനകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean