മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അജഗേശ്വരന്‍ Edit
    കദ്രുപുത്രനായ ഒരു നാഗം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ scarce, ചുറ്റിക, മുന്നേറ്റം, പാല്‍ക്കാരന്‍, പിടിമുറുക്കം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean