മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഘോര Edit
    ഉഗ്രമായ, കടുംകോപമുള്ള


അഘോര Edit
    ഘോരമല്ലാത്ത, ഘോരമായ, കന്നിമാസത്തിലെ കറുത്ത പക്ഷത്തെ പതിനാലാം, ദിവസം
    gentle, mild, fierce, a sacred day (14th day of the lunar phase in, the month, Kanni


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ plumbing, പ്രരോഹിക്കുക, ചാഴി, പഞ്ചകോശങ്ങള്‍, പത്മയോനി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean