മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നിജാതന്‍ Edit
    സുബ്രഹ്മണ്യന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അര്‍ദ്ധചോല, ഛഗി, മുയിങ്ങ്, മൂടുപടലം, അതിരിക്ത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean