മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗസ്ത്യോദയം Edit
നാമം
    ശരല്‍ക്കാലരംഭം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ renaissance, അടി, അനുപലബ്ധി, അംഗാരബാഷ്പം, ആച്ചല്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean