മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ഷമണി Edit
    രുദ്രാക്ഷം, ജപമാലകോര്‍ക്കമ്പോള്‍ ചെറിയ ഗോളമണി, മാല


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആട്ടുപട്ടി, വര്‍ക്കത്ത്, ആവര്‍ത്തക, ആഭൂതി, പൂണുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean