മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ഷമണി Edit
    രുദ്രാക്ഷം, ജപമാലകോര്‍ക്കമ്പോള്‍ ചെറിയ ഗോളമണി, മാല


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പറ്റാന, പൂവാലന്‍, കാന, കുനഖം, തോരയിടുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean