മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ഷതൈലം Edit
    താന്നിയെണ്ണ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മണിവരം, അര്‍ദ്ധപാദിക, വ്യോമയാനം, അപ്രീതി, അനാച്ഛാദനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean