മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകൃമില Edit
    പ്രസവിക്കാത്ത സ്ത്രീ
    a barren woman


Entries from Datuk Database

അകൃമില2(നാമം):: പ്രസവിക്കാത്ത സ്‌ത്രീ
അകൃമില1(വിശേഷണം):: കൃമിയില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഷ്ടദല, അനുദരന്‍, ആശുപത്രി, ചെമ്പൊല്‍ക്കരം, വെള്ള


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean