മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകാലി Edit
    ഗുരുനാനാക്കിന്റെ അനുയായികളുടെ വര്‍ഗം, ഇതിലെ ഒരംഗം
    the sect called, Sikhs, a member of it


Entries from Datuk Database

അകാലി(നാമം):: സിക്കുകാരില്‍ ഒരു വിഭാഗം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ illegitimate, isonomy, അകുലത, ആനാമനം, ചേറുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean