മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംഭോജജന്മ Edit
    അംഭോജയാനി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ slake, ചര്‍വ്വിതചര്‍വ്വണം, ചുടല, വിചികീര്‍ഷ, ആദായനികുതി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean