മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംഗാരകം Edit
    കരിക്കട്ട, കരി, തീപ്പൊരി, മുള്‍ക്കുറുഞ്ഞി, , തീക്കലം, കയ്യോന്നി, ചൊവ്വാഴ്ച,, എരിവാര്‍പ്പന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ toot, അനുവാസം, ചാണക്യതന്ത്രം, ചക്ഷുഷ്പതി, യശസ്സ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean