Comment Section (പ്രീതിദത്തം)

പ്രീതിദത്തം Edit
നാമം
    വിവാഹസമയം വധുവിന് ബന്ധുക്കള്‍കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനം


Entries from Datuk Database

പ്രീതിദത്തം(നാമം):: സന്തോഷപൂര്‍വം നല്‍കപ്പെട്ടത്
പ്രീതിദത്തം(നാമം):: വിവാഹസമയത്തു വധുവിനു ബന്ധുക്കള്‍ കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനം

visit http://olam.in/ for details


comments powered by Disqus