Comment Section (പ്രഭൃതി)

പ്രഭൃതി Edit
നാമം
    ആരംഭം
    beginning


പ്രഭൃതി Edit
അവ്യയം
    തുടങ്ങി, മുതല്ക്ക്


Entries from Datuk Database

പ്രഭൃതി(അവ്യയം):: തുടങ്ങി, മുതല്‍ക്ക്

visit http://olam.in/ for details


comments powered by Disqus