Comment Section (പക്ഷിക്കുറ്റം)

പക്ഷിക്കുറ്റം Edit
    പക്ഷിബാധ, കുട്ടികള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം
    a disease that affects, children and supposed to be caused by birds


Entries from Datuk Database

പക്ഷിക്കുറ്റം(നാമം):: ശിശുക്കള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം, ശരീരം മെലിയുന്നതു മുഖ്യ ലക്ഷണം (ചില പക്ഷികള്‍ മറികടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു വിശ്വാസം)

visit http://olam.in/ for details


comments powered by Disqus