Comment Section (അഷ്ടദിക്പാലന്മാര്‍)

അഷ്ടദിക്പാലന്മാര്‍ Edit
    എട്ടു ദിക്കകളുടേയും അധിപന്മാര്‍
    the guardians of the eight, corners or directions


Entries from Datuk Database

അഷ്ടദിക്പാലന്മാര്‍(നാമം):: എട്ടുദിക്കുകളുടെ അധിപന്മാര്‍. യഥാക്രമം കിഴക്കുമുതല്‍ (വലത്തോട്ട്) ഇന്ദ്രന്‍ വ­ി യമന്‍ നിരുതി വരുണന്‍ വായു കുബേരന്‍ ഈശന്‍ എന്നിവര്‍

visit http://olam.in/ for details


comments powered by Disqus