Comment Section (അരണ)

അരണ Edit
നാമം
    പല്ലിവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പെട്ട ഒരു ജന്തു, ഉഗ്രവിഷമുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇഴജന്തു
    a kind of lizard


അരണ Edit
നാമം
    വളരെ ഉയരത്തില്‍ വളരുന്നതും കുറുകിയ ശാഖകളോടുകൂടിയതും ആയ ഒരുതരം മരം, ഒരു നദി


അരണ Edit
വിശേഷണം
    യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത


Entries from Datuk Database

അരണ1(നാമം):: വീടുകളിലും മറ്റും ജീവിക്കുന്ന ഒരിനം ഇഴജന്തു, ചെറുതും വലുതുമായി രണ്ട് ഇനം
അരണ2(നാമം):: വളരെ ഉയരത്തില്‍ വളരുന്നതും കുറുകിയ ശാഖകളോടുകൂടിയതും ആയ ഒരുതരം മരം
അരണ3(വിശേഷണം):: യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത

visit http://olam.in/ for details


comments powered by Disqus