മഷിത്തണ്ട് ക്വിസ് പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം.

പുതിയ ചോദ്യോത്തരി ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്ത ശേഷം Create New Quiz ല്‍ പോകുക.

കളിക്കുന്ന വിധം.
- ഒരു മത്സരത്തില്‍ ആകെ 20 ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും.
- നാലോ അഞ്ചോ ഉത്തരങ്ങളില്‍ നിന്ന് ശരിയുത്തരത്തില്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്തതിനു ശേഷം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക.
- ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുവാന്‍ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും (20 - 50 sec)
- പോയിന്റു ലഭിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സമയത്തിന് അനുസരിച്ച്.
- നെഗറ്റീവ്‌ പോയിന്റു ഉണ്ടാകും.
- ചോദ്യം വായിക്കുവാന്‍ അഞ്ച് സെക്കന്‍റ് സമയം ലഭിക്കും. അതിന്റെ ഇടയില്‍ ഉത്തരത്തില്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുവാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല.
- കളിച്ച കളി മൂന്നു പ്രാവശ്യം ഡിലീറ്റ്‌ ചെയ്തു വീണ്ടും കളിക്കാം.
അഭിപ്രായങ്ങള്‍ , തെറ്റുകള്‍ , നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
Play Score Card

1. prabhakarankb37443(880)2012-11-10 01:58:26 PM
2. 0705197532731(880)2012-11-03 01:53:06 PM
3. aardhraaarav32494(858)2012-11-10 01:54:56 PM
4. ajilabobby30710(880)2017-01-05 09:52:32 PM
5. midhunraju27167(880)2013-01-06 03:33:07 PM
6. zera26959(760)2012-10-31 12:39:29 PM
7. mujined25508(880)2012-11-22 04:43:22 PM
8. rejajaleel25233(760)2012-10-02 12:50:28 PM
9. aalva24321(780)2012-09-02 08:22:08 PM
10. jeypee23074(560)2013-01-16 03:58:37 PM
11. AARAV22764(580)2012-08-06 10:29:01 AM
12. devanp22402(520)2012-06-26 03:38:15 PM
13. nadodi22303(520)2012-06-25 05:17:12 PM
14. srutheesh22003(880)2012-09-26 06:38:58 PM
15. Niranjjan21469(500)2012-06-23 06:19:51 PM
16. yami21359(500)2012-06-23 02:51:08 PM
17. balankonji19268(500)2012-11-07 04:17:16 PM
18. PSAD18462(600)2013-06-01 01:00:34 PM
19. innale18053(520)2012-06-25 05:01:16 PM
20. jp17903(460)2012-06-21 12:18:26 PM

My Panel
 Login   |   Register  
Feedback
മഷിത്തണ്ടിനെ കൂട്ടുകാരില്‍ എത്തിക്കൂ

Active Competition List
Empty List

Scheduled Competition List
Empty List


Top Contributions
   srjenish1Published2073
   srjenish1In Competition783
   srjenish1Approved354
   suresh_1970In Competition170
   mujinedIn Competition152
   mujinedApproved45
   mujinedPublished45

മഷിത്തണ്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികള്‍
നിഘണ്ടു
പദപ്രശ്നം
ഹരിശ്രീ
ക്വിസ്‌
ലിപ്യന്തരണം
ഫോറം


Quiz Topicwise Statistics
   പൊതുവിജ്ഞാനം(G.K.)
    Published1002
   പി എസ് സി (psc exam)
    In Competition518
   പൊതുവിജ്ഞാനം(G.K.)
    In Competition506
   പി എസ് സി (psc exam)
    Published445
   ശാസ്ത്രം (Science)
    Published218
   ചരിത്രം(History)
    Published210
   പി എസ് സി (psc exam)
    Approved203
   കായികം (Sports)
    Published179
   ശാസ്ത്രം (Science)
    In Competition154
   കല, സാഹിത്യം
    Published147
   കല, സാഹിത്യം
    In Competition141
   പൊതുവിജ്ഞാനം(G.K.)
    Approved137
   ചരിത്രം(History)
    In Competition74
   കായികം (Sports)
    In Competition66